Back to top

Ogłoszenia

W660 S.A

Firma spółki:

W660 SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Siedziba

WARSZAWA

Adres:

ul. ŚWIERADOWSKA, nr 47, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:

Numer KRS: 0000671157

Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

REGON: 366993664, NIP: 5272804028

Wysokość kapitału zakładowego:

1 025 000,00 ZŁ

Wysokość kapitału wpłaconego:.

1 025 000,00 ZŁ